Disegno - Expositie in de Academie

In de academie van Sint-Niklaas loopt de tentoonstelling ‘Disegno (Tekening) - De tekening als proces’.

Deze tentoonstelling bestaat uit 2 delen waarbij het tekenen als proces wordt weergegeven in al haar facetten - ‘het resultaat’ ( deel 1 ) en ‘de schets /het ontwerp als basis van een artistiek proces’ ( deel 2 ).

“Schetsen en ontwerpen vormen de basis van een artistiek proces. Ze illustreren de vaak boeiende zoektocht van kunstenaars en leerlingen. Ze tonen het proces dat voorafgaat aan het product. Toch kan de schets ook op zichzelf staan, als dagboekfragment of zelfstandig kunstwerk, in 2D of 3D. De intimiteit en kwetsbaarheid van de schets toont zeer mooi hoe een kunstenaar een bepaalde weg aflegt en tot het eindresultaat komt.

Het tweede luik wijden we aan schetsen van zowel hedendaagse kunstenaars als oude meesters, naast de schetsboeken en ontwerptekeningen van onze leerkrachten en leerlingen uit alle graden.”

In dit 2de deel worden ook schetsen van de leraren en studenten van de academie tentoongesteld. Waaronder 4 schetsen van mezelf uit de kunst serie digitale golven.

Me in front of my wall with works at the expo
Me in front of my wall with works at the expo

De tentoonstelling is te bezichtigen in de vierkante zaal van de academie en loopt van 6 april tot 19 mei 2019.